فائزه س پرسید 2 سال قبل
با سلام، من برای تمرین با استفاده از نرم افزار زمپ سایتی روی لوکال هاست طراحی کردم. حالا قصد دارم سایت دیگری را دوباره روی لوکال هاست طراحی کنم ، بعد از باز کردن وورد پرس سایت قبلی و پنل مدیریت سایت قبلی باز میشود و نمیدونم چجوری بدون اینکه سایت قبلی را پاک کنم سایت جدید را روی لوکال هاست طراحی کنم؟؟
فهرست