جواد مینایی پرسید 4 سال قبل
مشکل تعداد زیاد طرح هاو نبودن امکان قرار دادن گزینه برای هر طرحالان مشتری از بین هزار طرح انتخاب میکنه دستی ما فاکتور میزنیممیخوام زیر عکسا یه هزار تا گزینه درست کنم فقط تیک بزنه اگر تیک بزنه بفرسته بدون قیمت خوبه اما اگر قیمتم بشه تعریف کرد برای هر گزینه عالیه
با ما گفتگو کنید ...
×