فاطمه محمدی پرسید 4 سال قبل
در قسمت ایجاد پایگاه داده در phpmyadmin برای گزینه collection چه موردی را تنظیم کنیم؟و آیا تعریف user و password حتما باید انجام بشه ؟
فهرست