علی ذوالفقاریعلی ذوالفقاری پرسید 5 سال قبل
سلام روی هاستی که ازش استفاده میکنم مد حفاظتی فعال هست و مشکلی بوجود اومده لاگ سرور بدین صورت هست : ModSecurity: Access denied with code 403 (phase 2). Operator EQ matched 0 at REQUEST_COOKIES_NAMES. [file “/usr/local/cwaf/rules/26_Apps_WordPress.conf”] [line “127”] [id “225170”] [rev “3”] [msg “COMODO WAF: Sensitive Information Disclosure Vulnerability in WordPress 4.7 (CVE-2017-5487)||kojayekerman.com|F|2”] [severity “CRITICAL”] [tag “CWAF”] [tag “WordPress”] [hostname “kojayekerman.com”] [uri “/wp-json/wp/v2/users/”] [unique_id “XNA3xOoO1jPUf5fFrChEcwAAABI”] ادرس سایت kojayekerman. com
با ما گفتگو کنید ...
×